Displaying items by tag: วัดลอยเคราะห์

Friday, 06 February 2015 19:58

วัดลอยเคราะห์

วัดลอยเคราะห์เป็นวัดอีกแห่งหน่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความสำคัญ ซึ่งผู้คนต่างเดินทางกันมา เพื่อขอโชคลาภ และดับเคราะห์ร้ายเหมือนกับชื่อวัด เพื่อให้ปลดทุกข์ ล้างเศร้า ส่วนทุกท่านที่ต้องการมาลอยเคราะห์ในด้าน อะไรก็จงขอพระท่าน พระท่านจะทำพิธีให้ เพื่อเสริมศิริมงคล และดับเคราห์ร้ายไปจากตัวท่าน เป็นสถานที่คนในเชียงใหม่เชื่อว่า สามารถดับเคราห์ร้ายๆต่างได้

             loikor1

ถ้าเข้ามาในวัดแล้วก็เข้ามาในพระวิหารก่อนครับเพื่อขอโชคขอลาภ และพ้นเคราะห์ ถ้าโชคดีก็จะเจอพระท่านขอให้ท่านช่วยดับเคราห์ให้

             loikor2

ในนี้คือในวิหารครับผม พระท่านจะอยู่ด้านขวา ภาพที่เห็นท่านกำลัง ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ให้ ญาติโยม ที่เข้ามา ขอจากท่าน

             loikor3

จากนั้นก็เข้าไปขอ อธิษฐาน และขอน้ำมนต์ จากพ่อหมอชีวก  เพื่อนำน้ำมนต์ไปอาบน้ำล้างเคราะห์ ล้างโศก เศร้า กันนะครับ

              loikor4

นอกจากนี้ก็ยัง ปรางค์ ต่างๆให้ทุกท่านได้ทำบุญกันประจำวังเกิดกันด้วยนะครับ เห็นไหม ครับมาวัดเดียวได้ทำอะไรหลายอย่างๆ ให้ทีมีเคราห์ร้ายและอยาก ดับทุกข์ ก็ลองมาวัดนี้เลยนะครับ