สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (1)

นอกจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วทางทีมงานรถตู้ให้เช่าเชียงใหม่ ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนให้กับคุณลูกค้าที่ต้องการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการจะไปเที่ยวลำพูนเลยแนะนำสถานที่สำคัญ เมืองหริภุญชัย