วัดจามเทวี

Rate this item
(2 votes)

วัดจามเทวี  เดิมชื่อวัดกูกูด  ภายในวัด มี พระเจดีย์สุวรรณจังโกฎ ซึ่งเป็นที่  บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี เป็นพระเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย ทุกๆด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรศิลปกรรมของลพบุรีมีพระพุทธรูปยืนอยู่ในซุ้มพระทั้งสี่ด้าน ด้านละ 15 องค์ รวม 60 องค์ 

          lumphun2

ซึ่งแน่นอน ว่า ใครชื่นชอบศิลปะกรรม เกี่ยวกับเจดีย์ รูปแบบใหม่ สามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับ เพราะเป็นปรางประทานพรของลพบุรี ซึ่งหาดูได้ยากในภาคเหนือ

Read 1720 times