วัดเชียงมั่น

Rate this item
(1 Vote)

วัดเชียงมั่น เป็นวัดแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งหากท่านมีความประสงค์จะมาเที่ยววัดที่เก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนาน ของเชียงใหม่ สามารถมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ได้ ซึ่งภายในวัดมี พระแก้วขาว เป็นพระพุทธรูป ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์ ซึ่งสามารถปกป้องจากภัยอันตรายทั้งปวง  และมอบให้ความสุขแก่ผู้ที่เข้ามาสักการะบูชา 

Read 1385 times